Oversikt over TooEasy fordeler

Årlig vaktplaner opprettet av systemet historisk basert fra systemet, vanligvis salgsdata i form av kroner eller antall kasseinnslag, pr butikk og timer. 

Statistikk tilpasset nytt årsskjema, nye timer, nye aktiviteter etc. Resultatet er at TooEasy får en behovskurve pr butikk tilpasset nytt årsskjema.

 

Vaktplan

Her kan du automatisk opprette årlige vaktplaner. Det gjøres ved at systemet styrer alle lover, forskrifter og avtaler, slik at alt er riktig. Vi tilbyr også et kom&gå- system. Det letter butikksjef/daglig leder når de ansatte selv registrerer sine tider, avvik og endring av vakter. SMS-tjenesten er svært populær og minner og varsler brukeren om alle endringene i vaktplanen.

 Liste over funksjoner:
• Avviksrapportering
• Lengre fravær
• Sykefravær
• Erstatte person/vakt
• Opprette kontakt
• Fordele vakter
• Godkjenne vakter
• Ekstra timer og overtid
• Aktiviteter
• Kompetanse

Rapporter

Med riktige rapporter er det lettere å kontrollere virksomheten. Vi arbeider kontinuerlig med å gi deg det bildet du trenger for å ha oversikt over driften. Hvis du savner noe, kan vi lage en tilpasset rapport for din virksomhet.

Liste over funksjoner:
• Vaktplan for èn eller 4 uker
• Faktiske resultater
• Avviks- rapporter
• Årplan
• Autorisasjonslister
• Oppsummering
• Kom & Gå

Administrere budsjettet for hver enkelt butikk eller avdeling

TooEasy gjør det mulig å overvåke salg på hver butikk eller avdeling. Her kan du sette inn de verdiene du ønsker å oppnå, og systemet vil foreslå bemanning for å nå målene.

Budsjett består av:
• salgsprognosen
• budsjetterte timer
• salg per time
• Personal per time
• Aktivitets- timer
• Aktivitets- verdi

Suksessen til TooEasy basert på hvordan vi håndterer informasjon

Under "Register" administrerer man selskapets butikker og ressurser. Her registrerer du de ansattes kontrakter og kompetanse for å raskere kunne tilpasse din vaktplan ved behov. Det er vår måte og håndtere informasjon i registeret som gjør TooEasy brukervennlig og enkel.

Liste over funksjoner:

 • Butikk
 • Personal
 • Kontrakter
 • Avtaler
 • Timekoder
 • Planlagte timer
 • Endelige timer
 • Budsjeterte timer
 • Brukere
 • Roller
 • m.m

Med TooEasy får du automatisk en plan for året

Når du skal gjøre årsplanleggingen guider TooEasy deg gjennom noen enkle steg. Du velger hvilket budsjett planleggingen gjelder. Videre må du angi åpningstider og avvikende åpningstider gjennom året. Du kommer til å få mulighet til å legge inn spesialbemanning for hver enkelt vakt. Systemet kontrollerer automatisk behovet mot ditt personale sine kontrakter og ser til at det blir en rett fordeling.

Liste over stegene du skal gjennom:

 • Velg budsjett
 • Åpningstider
 • Andre åpningstider
 • Min/Maks bemanning
 • Kontrakter
 • Kontrollere behov
 • Maluker
 • Utrullering av vakter
 • Planleggingskjema
 • Brukere
 • Roller

TooEasy holder orden på avtaler og regler

Nye avtaler og regler setter ofte kjepper i hjulene eller skaper ekstra arbeidsoppgaver for ansatte i detaljhandelen. TooEasy holder orden på de mest omstendlige og krevende reglene. Bruker man TooEasy som sin vaktplanlegger holder det med å konsentrere seg om hvem som skal jobbe når. Etter dette tar TooEasy over og ser til at både kontrakt og de ulike saldoene er riktige.

På mobil: Kom&gå

På mobil: Kom&gå 

Tider og saldo blir riktig

For alle som ikke jobber til faste tider, både når det gjelder start og slutttider er det bra å kunne stole på TooEasy sin Kom&gå - funksjon.Den krever kun at man logger inn når man kommer på jobb og logger ut igjen når man er ferdig.

Har en ansatt vaktplan i forskjellige butikker på samme dag eller jobber utover natten, har TooEasy full kontroll på dette.

Demo av TooEasy?

Fyll ut skjema nedenfor for at vi kontakter deg for demo og gjennomgang av løsning.